Oferta dla Seniorów


Pudełko Życia

pudełkożycialogo


Wspólna akcja Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz Policji „Pudełko życia ” ma na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Ta prosta i skuteczna akcja skierowana jest do rawickich seniorów. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z osobą będącą np. po wylewie czy udarze może opóźnić akcję.
W przypadkach zagrożenia życia problem jest duży, jeśli nie ma nikogo w domu lub jeśli osoba jest samotna. Odpowiedź jest już prosta – w lodówce w „pudełku życia”.

„Pudełko życia” należy umieścić w lodówce wraz z wypełnioną kartą informacyjną z danymi istotnymi dla życia i zdrowia. Tylko jasna informacja, na co pacjent jest uczulony, jakie leki przyjmuje, jakie przebył operacje i na co choruje może skrócić cenny czas udzielenia pomocy medycznej czy podania właściwego leku.

Kartę informacyjną należy wypełnić zgodnie z instrukcją – szczególnie ważne jest by zapisać w niej ważne informacje tj. imię i nazwisko, numery telefonów do osób, które mają być poinformowane o pobycie w szpitalu. Bardzo ważne są zapisy dotyczące przyjmowanych leków, dawek leków, chorobach czy uczuleniach oraz wskazanie miejsca przechowywania całej dokumentacji medycznej dotyczącej osoby. Dodatkowo w karcie można wskazać osobę, której przekazać należy pod opiekę zwierzęta domowe, co zrobić z kluczami od mieszkania. Do pudełka można włożyć dawkę leku, który ratuje życie.

Bardzo ważne jest dokonywanie aktualizacji informacji zawartych w karcie. Kartę można wypełnić z pomocą osoby bliskiej, lekarza rodzinnego czy pracownika socjalnego.
UWAGA! Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków powinien wypełnić lekarz.
Dla rawickich seniorów przygotowano: plastikowe oznakowane pudełko, które zawiera kartę informacyjną do wypełnienia oraz naklejkę na lodówkę.

„PUDEŁKO ŻYCIA" DOSTĘPNE jest w:
Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu,
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a – Lokalne Centrum Wolontariatu, Punkt Wsparcia Seniora - pokój 105 (parter).

„Pudełka życia” będą dostępne także u profilaktyka KPP w Rawiczu w ramach realizacji programu profilaktycznego Bezpieczne Życie Seniorów.

Ważna informacja!
W celu udaremnienia prób oszustwa informujemy, że „Pudełko życia” jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek po domach.PLAKAT
Karta informacyjna

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

    przejdź do góry...

    PUNKT WSPARCIA SENIORA przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65) 546-10-01

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji