Oferta dla Seniorów


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 4a, 63 - 900 Rawicz
tel. (065) 545 40 37Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Grota Roweckiego 4a (Budynek MGOPS Rawicz), 63-900 Rawicz
tel. (65)545-40-37


Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
ul. Gen. Grota Roweckiego 9; 63-900 Rawicz
tel./fax (65)546-11-36; tel.(65)546-76-11


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
tel. 65 546 73 75, 65-546-4333
strona internetowa

Seniorzy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania na:
- turnusy rehabilitacyjne,
- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych,
- likwidację barier architektonicznych,
- sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej,
- organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki.


przejdź do góry...

PUNKT WSPARCIA SENIORA przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65) 546-10-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji